Zawiadomienie o wyborze oferty

"PIASTOWSKA-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piastowska 80/82. 42-202 Częstochowa zawiadamia, że postępowaniu pn. "Wdrożenie e-usług w placówce POZ" dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy Aleksandra Kubik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Obrońców Westerplatte 13 m. 37 42-200 Częstochowa. Kwota Oferty: 155 868,06 zł brutto 

Jednocześnie informujemy, że w wyznaczonym do składania ofert terminie, Zamawiający otrzymał jedną ofertę. 

 

covid baner

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

unia baner

Witamy na stronie „Piastowska – Med” sp. z o.o.


Jesteśmy Przychodnią lekarską oferującą świadczenia medyczne pacjentom od 2006 roku

 

Nasi pacjenci mogą korzystać z usług w zakresie podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, oraz stomatologii w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i Poradni komercyjnych

Poradnie NFZ

 

 • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych

 • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci

 • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

 • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Poradnia położnictwa i ginekologii

 • Poradnia leczenia bólu

 • Gabinet zabiegowy dla dorosłych

 • Gabinet zabiegowy dla dzieci

 • Punkt szczepień

 • Pracownia USG

 • Pracownia EKG

Poradnie komercyjne

 

 • Poradnia Geriatryczną

 • Gabinet Fizykoterapii

 • Badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy

 • Poradnię stomatologiczną

 • Poradnię stomatologiczna dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.

 

 

GODZINY OTWARCIA PRZYCHODNI
Poniedziałek : 7:00 – 19:00

Wtorek : 7:00 – 20:00

Sroda : 7:00 – 19:00

Czwartek : 7:00 –20:00

Piątek: 7:00 – 19:00

 

ZAPRASZAMY !

piastowska-med-certyfikat3
piastowska-med-certyfikat2
piastowska-med-certyfikat1
CERTYFIKAT170746ee0929113703-1