Poradnia lekarza POZ

Oferuje pakiet świadczeń dedykowany pacjentom dorosłym, młodzieży oraz dzieciom. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej „lekarzem POZ”, planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą w zakresie udzielanych przez niego świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domowych). Lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie posiadanych kompetencji. 

Nasi pediatrzy

Do dyspozycji małych Pacjentów oddajemy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy oraz punkt szczepień.

Akcje i programy

Stop pneumokokom- przychodnia lekarska uczestniczy w Programie profilaktycznym „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy”.
Stop grypie-Przychodnia lekarska PIASTOWSKA-MED uczestniczy w Programie zdrowotnym „Szczepienia ochronne przeciw grypie”.

 

pediatra