Gabinet Położnej POZ

Położna POZ w zakresie posiadanych kompetencji realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo – neonatologiczno – ginekologiczną obejmującą:

  • edukację w zakresie planowania rodziny;
  • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
  • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia;
  • opiekę w chorobach ginekologicznych;
  • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
     

ginekologia