O naszej przychodni

Prowadzimy usługi w zakresie, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki medycznej w ramach NZF. Nasza przychodnia to m.in. poradnia położnictwa i ginekologii, leczenia bólu. Posiadamy punkt szczepień, pracownię USG i EKG oraz gabinety POZ. W ramach działalności komercyjnej można się u nas poradzić w zakresie geriatrii, fizykoterapii oraz stomatologii, a także przeprowadzić badania pracownicze.

Poradnia lekarza POZ

Poradnia lekarza
POZ

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej oferujemy pakiet świadczeń dla pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

Gabinet Pielęgniarki POZ

Gabinet Pielęgniarki
POZ

Pielęgniarka POZ realizuje świadczenia pielęgnacyjne, diagnostyczne, lecznicze oraz rehabilitacyjne oraz promocję zdrowia i profilaktyki chorób.

Gabinet Położnej POZ

Gabinet Położnej
POZ

Położna prowadzi edukację w zakresie planowania rodziny oraz opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu.

Poradnia leczenia  bólu

Poradnia leczenia
bólu

Działalność poradni leczenia bólu polega na zdiagnozowaniu jego źródła i doborze odpowiedniej metody leczenia.

 

Poradnia położniczo-ginekologiczna

Poradnia położniczo-ginekologiczna

Do zadań poradni położniczo-ginekologicznej należy m.in. monitorowanie rozwoju dziecka w łonie matki oraz leczenie schorzeń układu moczowo-płciowego.

Diagnostyka

Diagnostyka

Nasze laboratorium oferuje m.in. badania krwi, a także badania ultrasonograficzne, elektrokardiograficzne oraz cytologię.

Poradnia  stomatologiczna

Poradnia
stomatologiczna

Oferujemy usługi stomatologii zachowawczej, ogólnej oraz chorób przyzębia. Prowadzimy porady w zakresie higieny i przeciwdziałaniu próchnicy.

Poradnia  geriatryczna

Poradnia
geriatryczna

W naszej poradni geriatrycznej prowadzimy profilaktykę, diagnozowanie i leczenie chorób wieku podeszłego, takich jak osteoporoza czy cukrzyca.

Gabinet fizykoterapii

Gabinet
fizykoterapii

Nasz gabinet fizykoterapii oferuje rehabilitację, w tym przywrócenie funkcji tkanek, narządów oraz układów ciała za pomocą działań manualnych oraz przy pomocy sprzętów różnego rodzaju.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

"PIASTOWSKA-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piastowska 80/82. 42-202 Częstochowa zawiadamia, że postępowaniu pn. "Wdrożenie e-usług w placówce POZ" dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej firmy Aleksandra Kubik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Obrońców Westerplatte 13 m. 37 42-200 Częstochowa. Kwota Oferty: 155 868,06 zł brutto 

Jednocześnie informujemy, że w wyznaczonym do składania ofert terminie, Zamawiający otrzymał jedną ofertę. 

 

covid baner

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

 

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

unia baner