Gabinet Pielęgniarki POZ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, zwana dalej „pielęgniarką POZ”, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie:

  • promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  • świadczeń pielęgnacyjnych;
  • świadczeń diagnostycznych;
  • świadczeń leczniczych;
  • świadczeń rehabilitacyjnych
     

Stetoskop